Betooni mahukahanemist kompenseeriv lisand BT-SRA400

BT-SRA400  on  kasutusvalmis  betooni  plastset- ja kuivamiskahanemist vähendav lisaaaine.

BT-SRA400  vähendab   betooni   mikropoorides  tekkiva  piirpinna  ehk   meniski  pindpinevusjõudu,  mis   tekib   vee  väljakuivamisel. See vähendab omakorda sisemisi tõmbepingeid, mis  põhjustavad  tsemendipasta  kokkutõmbumist.  Kuivamiskahanemine  väheneb  ca  30…50% ulatuses.  BT-SRA400 ei  sisalda kloriide ega  suurenda muul viisil amatuuri korrodeerumist. BT-SRA400 lisatakse värskele  betoonisegule.

BT-SRA400  doseering   jääb   üldjuhul  vahemikku  0,5 – 1,5% tsemendi mahust. Täpne kogus sõltub betooni  klassist, keskkonnaklassist ja kasutusvaldkonnast.

 • Vähendab oluliselt kuivamiskahanemist
 • Vähendab kuivamiskahanemisest tingitud pragunemist
 • Vähendab kahanemisdeformatsioone, väheneb vuukide avanemine
 • Väheneb pingete kontsentratsioon sisenurkades
 • Pikendab konstruktsioonide eluiga märgatavalt
 • Väheb kulu konstruktsioonide hooldustöödele
 • Vähendab plaadiservade üleskaardumist
 • Suureneb betooni veepidavus
 • Põrandad ja vundamendid
 • Seinad
 • Väliplatsid, parkmisalad
 • Reservuaarid, basseinid
 • Sillad
 • Silohoidlad, põllumajandusrajatised
 • Skatepargid
 • Monteeritavad elemendid

Materjali olek:                 vedelik
Värvus:                             läbipaistev
Tihedus:                          1.13 – 1,20g/cm3
Keemispunkt:                >200°C
PH:                                   5 – 7
Süttimispunkt:              227 – 279 °C
Lahustub veega:            100%
Viskoossus:                    104 – 150 mPas
Ei ole plahvatusohtlik!

Saadaval 25L kanistris, 200L vaadis ja 1000L konteineris
Säilivusaeg kinnises pakendis 12 kuud.

Üldmärkused
Võtta  saastunud  rõivad  seljast.

Pärast sissehingamist
Tagada   värske    õhk.   Kahtluse korral  või  kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti poole.

Pärast kokkupuudet nahaga
Loputada  nahka veega/loputada duši  all.  Kanda  sobivaid  kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis  on  testitud  EN 374 kohaselt.

Pärast silma sattumist
Loputada  mitme  minuti  jooksul ettevaatlikult veega.

Pärast allaneelamist
Loputada  suud. Halva enesetunde korral  võtta ühendust arstiga.

MÜÜK JA NÕUSTAMINE:
BETOTRADE OÜ
Tapri 13, Tallinn, 11415
Tel: +372 656 67 67
E-post: info@betotrade.ee
www.betotrade.ee

Küsi rohkem infot

Maksimum faili suurus: 2 GB.
PrivaatsustingimusedNõutud