Kiudbetoonist üldiselt

KIUDBETOON on komposiitne materjal, kus betooni tõmbe-tugevuse suurendamiseks, lisatakse betoonisegule kiudusid.

KIUDBETOON on komposiitne materjal, kus betooni prao tekke järgse tõmbetugevuse säilitamiseks või suurendamiseks, lisatakse betoonisegule kiudusid.

Kiud võivad olla toodetud erinevatest materjalidest:

 • Teraskiud (teraskiudbetoon TKB)
 • Polümeerkiud (makro-, mikro-)
 • Klaaskiud
 • Basaltkiud
 • Looduslikud materjalid

Teraskiud

Makropolümeerkiud

Eestis kasutatakse peamiselt teras- ning makropolümeerkiudusid.
Kiudbetooni kasutamise kohta on avaldatud arvukalt standardeid ja juhendmaterjale.

EN standardid kiudbetooni kohta:

 • EVS-EN 14889-1:2006 Betoonis kasutatavd kiud, Osa1, teraskiud
 • EVS-EN 14889-2:2006 Betoonis kasutatavd kiud, Osa2, polümeerkiud
 • EVS EN 14845-1:2008 Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid, osa 1, etalonbetoon
 • EVS EN 14845-2:2008 Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid, osa 2, mõju betoonile
 • EVS-EN 14651:2005 Metallkiudbetooni katsemeetodid, paindetõmbetugevuse määramine
 • EVS-EN 14711:2005 Metallkiudbetooni katsemeetodid, metallkiudude sisalduse määramine betoonisegus ja kivistunud betoonis
 • EVS-EN 14650:2008 Betoonvalmistooted. Tehase tootmisohje üldreeglid metallkiudbetooni tootmisel

Juhendmaterjalid kiudbetoonist konstruktsioonide arvutamiseks:

 • BÜ 7, 2018, Betoonpõrandad (Eesti)
 • BY 66, 2018, Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje (Soome)
 • SS 812310:2014, Fibre Concrete – Design of Fibre Concrete Structures (Rootsi)
 • Technical Report 34 Concrete Industrial Ground Floors, Fourth Edition (Suurbritannia)
 • Commentary on the DAfStb Guideline, “Steel fiber reinforced concrete” (Saksamaa)
 • FIB Bulletin No 79 – Fibre-reinforced concrete: From design to structural applications

Teraskiu vastavustõendamise süsteemid 1 ja 3 (EN 14889-1:2006)

 • Süsteem 1 – kasutatakse betoonis, mördis või injekteerimismördis arvutusliku sarrusena
 • Süsteem 3 – kasutatakse betoonis, mördis või injekteerimismördis mittearvutusliku sarrusena

Betoonisegus kasutatavate kiudude (süsteem 1) vastavust tuleb tõendada toimivusdeklaratsiooniga. Selleks tuleb teostada betoontala paindekatsed vastavalt EVS – EN 14651:2005

Kiudbetoonist tala 

Betoontala on mõõtmetega 150 x 150 x 550mm. Betoonkatsekeha keskkohta tehakse sisselõige sügavusega 25 mm. Ristlõike nõrgestamisega määratakse prao tekke koht ette.
Katse käigus mõõdetakse kas sisselõike avanemise suurust neljas erinavas punktis (CMOD1 – CMOD4). Prao tekke järgsed ehk jääkpaindetugevused sisselõike avanemislaiustel 0,5; 1,5; 2,5 ja 3,5 mm.

 • Minimaalsed jääkpaindetugevuse väärtused (EN 14889-1:2006)
 • 1,5 MPa 0,5mm CMOD1 (tala keskpunkti läbivajum 0,47mm)
 • 1,0 MPa 3,5mm CMOD4 (tala keskpunkti läbivajum 3,02mm)

Talakatse

Küsi rohkem infot

Maksimum faili suurus: 2 GB.
PrivaatsustingimusedNõutud