Kiudbetoonist vahelaed

TAB-Slab™
Kiudbetoonist vahelaed

Armeerimistööd mõjutavad ehitusprotsessi kiirust: armeeringu projekteerimiseks, armatuuri hankimiseks, transpordiks, ettevalmistamiseks ja paigalduseks kulub aega, raha ning energiat. Armatuuri paigaldamiseks vajatakse ka kvalifitseeritud tööjõudu. Teatud vahelagede puhul on võimalik eelpool nimetatud toiminguid vältida asendades tavaarmeeritud betooni TAB-Slab™betooniga, mille puhul „armatuur“ paigaldatakse koos betooniga.
TAB-Slab™ on spetsiaalne vahelae süsteem, mis projekteeritakse vastavalt etteantud tingimustele ning mis koosneb kiudbetoonist ja APC varrastest.

Pilt apc varrastest ja tava armeeringust.

TAB-Slab süsteemi APC armeering võrreldes tavaarmeeringuga.
APC (Anti Progressive Collapse) vardad on mõeldud konstruktsiooni püsivuse tagamiseks avariiolukorras näiteks tugiposti või-seina purunemisel.

Sõltuvalt konkreetsest projektist võib TAB-Slab™ betooni kasutada ka kombineerituna tavaarmeeringuga. Süsteem sobib kuni 10 meetriste sillete puhul nii seintele kui postidele toetuvate vahelagedes kasutamiseks.
Kasutatav kiudbetoon sarnaneb isetiheneva (IT) betooniga – seda ei tohi vibreerida. Tihendamine ja tasandamine toimub spetsiaalse siluriga (vt.pilt)

TAB-Slab™ betooni on lihtne paigaldada

Antud betooni võib nimetada kergesti tihendatavaks. Raketis peab olema sama korrektselt tihendatud ja toestatud nagu isetiheneva betooni puhul. TAB-Slab™betooni üheks tähtsamaks omapäraks on 100kg teraskiu (TABIX) sisaldus ühes kuupmeetris. Värske betooni pinda tihendatakse ja tasandatakse spetsiaalse tööriistaga (varre otsa kinnitatud plaadiga).
TAB-Slab™betooni puhul on väga oluline järelhooldus. Juba valu käigus tuleb betoon katta järelhooldusainega vältimaks mahukahanemispragude teket plastses faasis. Kui metallkiud on saavutanud tarduva betooniga piisava nakke on mahukahanemispragude oht väike. Betoonivalul tuleb meeles pidada, et betoneerijatel oleks turvataldadega jalanõud vältimaks jalgade vigastamist kiudude poolt.

TAB-Slab™betooni järelhooldus on väga oluline

TAB-SLAB™ süsteemi eelised:
• Tavaarmeeringuga seotud kulutuste puudumine või vähenemine: armeeringu projekteerimine, armatuuri hankimine, transport, ettevalmistus, paigaldus, valueelne kontroll jne.
• Talvel on oluliselt lihtsam puhastada raketist või armatuuri jääst ja lumest ning enne betoonivalu seda eelsoojendada.
• TAB-Slab™ kiirendab oluliselt ehitusprotsessi – ajaline võit on märgatav.
• Konstruktsiooni valamise kulutused on täpselt etteplaneeritavad.
• Puudub vajadus kvalifitseeritud armeerijate järele.
• Betooni suurem tõmbepaindetugevus võimaldab mõningatel juhtudel vähendada konstruktsiooni mõõtmeid.
• Armeering paikneb ühtlaselt kogu ristlõike ulatuses – puudub valesti paigaldatud armatuurist tingitud risk ja sellest tulenev ümberarmeerimise ajakulu.
• TAB-Slab™ betooni ei ole vaja vibraatoriga tihendada ning seda on kerge paigaldada.
• TAB-Slab™ on efektiivne vahelagede valamisel olemasolevatesse hoonetesse.
• Lihtsus, kiirus, mugavus.

TAB-Slab™betooni nagu ka tavaliste kiudbetoonide puhul on väga oluline tellija, ehitaja, projekteerija ja betoonitootja koostöö. Kindlasti ei tohi kasutada TAB-Slab™ betoone ilma kinnitatud projektita, sest tegemist on kandvate konstruktsioonidega. Tagamaks lõpptulemuse kõrget kvaliteeti on vajalikud:
– õiged algandmed projekteerimiseks ja projekti järgimine
– betooni kvaliteedi kontroll tehases ja objektil
– betooni korrektne ja piisav järelhooldus

TAB-Slab™-betoon – ehitajale kes hindab aega ja mugavust.

Küsi rohkem infot

Maksimum faili suurus: 2 GB.
PrivaatsustingimusedNõutud